Idź do treści

Obsługa petenta

OBSŁUGA PETENTA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 7.45 DO 15.15

TEL: +48 91 384 14 53

Dodana jest usługa na E-PUAP - "Udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego"


Elżbieta Torchała
nr wew 17
email: et@podgikgryfice.pl
Beata Janicka
nr wew 17
email: bj@podgikgryfice.pl


iWNIOSEK
instrukcja obsługi
kontakt telefoniczny 601972139 , drogą elektroniczną na e-mail geobiuro@hotmail.com lub e-puap


PLIKI DO POBRANIA


Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Dzierżawy i czynności materialno-techniczne


P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


P1 - Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków


P2 - Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) (w postaci elektronicznej)


P3 - Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej)


P4 - Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej)


P5 - Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości


P6 - Wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB1P7 - Szczegóły wniosku o udostępnienie innych materiałów


Portal mapowy


Wzór licencji


Wzór dokumentu obliczenia opłaty

Strona główna | Deklaracja dostępności | Obsługa petenta | Obsługa geodetów | Obsługa komorników i rzeczoznawców | Narada Koordynacyjna | Obsługa projektantów | Ewidencja gruntów | Ogloszenia | Zamówienia publiczne | Kontakty | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego